GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

SDU คืออะไร

รูปแบบกการถ่ายโอนการกระจายที่ กลุ่มสถานีอนามัยโซน 3 ,4 สนใจ

รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจมีได้หลายแบบ  สามารถปรับตามความเหมาะสม   1  ถ่ายโอนแบบแยกส่วน คือ สอ. ไปอยู่กับ  อบต. 2  ถ่ายโอนเป็นเครือข่ายบริการ  (เป็นพวง  หลายระดับ)  3  จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน  4  จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery  Unit - SDU )  โดยให้แต่ละโรงพยาบาลเป็น SDU ภายใต้การดูแลขององค์กร Health  Facility  Authority   ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนภายใต้การกำกับดูแลองกระทรวงสาธารณสุข และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการบริหาร

รูปแบบของ SDU โซน 3 , 4  น่าจะเป็นการรวมตัวของสถานีอนามัยหลายๆ แห่ง แล้วมาบริหารร่วมกันมากกว่า  ซึ่งตอนนี้เขาให้เรามีโอกาสเลือกเส้นทางเดินของเราเอง   ไม่มีอะไรแน่นอน  เราสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  คิดรูปแบบใหม่ก็ได้   มาช่วยกันคิดกันหน่อยนะครับ  จะได้ทำงานอย่างมีความสุข  และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 77556
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)