จากการเรียนสู่การงาน

  ติดต่อ

  จากการเรียนสู่การงาน  
จะเล่าแจกแจงรายละเอียดว่า การเรียน สม. ที่ผ่านมานำไปใช้ในงานอะไรบ้างแล้ว คงต้องว่ากันไปแต่ละวิชากันเลย ขอยกกรณีที่นำไปใช้ชัดเจน 1. ภาษาอังกฤษ.....ยังมองไม่ชัดคงเป็นทุนติดตัวไปก่อน 2. สถิติ.......นำไปใช้ในการสรุปและประเมินผลการฝึก ของนักเรียนหลักสูตรต่างๆที่เข้ามาฝึกใน รพ. 3. ระเบียบวิธีวิจัย.....นำไปใช้ในการดำเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะ 4. ระบาดวิทยา........ยังมองไม่ชัด 5. บริบท.......นำไปใช้ในการทำ CQI ในหน่วยงาน 6. บริหาร......นำไปฝึกการวางแผนกับผู้ร่วมงานในทีม 7. การศึกษาชุมชน.......ปรับพฤติกรรมบริการของตนเอง 8. พฤติกรรมศาสตร์.........นำไปใช้ในการวางแผนงาน CQI ในหน่วยงาน ที่ยกตัวอย่างมาที่เห็นชัดเจน แต่สิ่งที่ได้และเป็นทุนสะสมภายในตนเองนั้นมากมายเหลือเกิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 77551, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:20:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จากการเรียนสู่การงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)