GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จากการเรียนสู่การงาน

จากการเรียนสู่การงาน
จะเล่าแจกแจงรายละเอียดว่า การเรียน สม. ที่ผ่านมานำไปใช้ในงานอะไรบ้างแล้ว คงต้องว่ากันไปแต่ละวิชากันเลย ขอยกกรณีที่นำไปใช้ชัดเจน 1. ภาษาอังกฤษ.....ยังมองไม่ชัดคงเป็นทุนติดตัวไปก่อน 2. สถิติ.......นำไปใช้ในการสรุปและประเมินผลการฝึก ของนักเรียนหลักสูตรต่างๆที่เข้ามาฝึกใน รพ. 3. ระเบียบวิธีวิจัย.....นำไปใช้ในการดำเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะ 4. ระบาดวิทยา........ยังมองไม่ชัด 5. บริบท.......นำไปใช้ในการทำ CQI ในหน่วยงาน 6. บริหาร......นำไปฝึกการวางแผนกับผู้ร่วมงานในทีม 7. การศึกษาชุมชน.......ปรับพฤติกรรมบริการของตนเอง 8. พฤติกรรมศาสตร์.........นำไปใช้ในการวางแผนงาน CQI ในหน่วยงาน ที่ยกตัวอย่างมาที่เห็นชัดเจน แต่สิ่งที่ได้และเป็นทุนสะสมภายในตนเองนั้นมากมายเหลือเกิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 77551
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)