การเขียนบันทึกของครูอ้อยต้องลดน้อยลง  เนื่องจากเวลาที่มีน้อยแล้ว  ยังมีข้อจำกัดกับเครื่องมือที่ชำรุดด้วย 
หมายความว่า  เวลาได้แบ่งไปไว้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ  นอกจากการสอนแล้ว  ภารกิจอื่นๆก็มี 
หากเครื่องมือในการเขียนบันทึกมีพร้อมเพรียง  เมื่อว่างเมื่อไร  ก็จะได้เขียนบันทึกและโพสต์ทันที 
แต่  ไม่ใช่  และไม่ได้เป็นอย่างนั้น 
เครื่องมือที่มีอยู่ชำรุด   และกำลังซ่อมแซม  บันทึกจึงออกมาน้อยแบบผิดสังเกต 
แต่ไม่เป็นไร  เมื่อมีเวลาอีกก็จะมาเติมเสริมต่อให้ครบถ้วน 
เหมือนกับหลายๆท่านที่ไม่สะดวกในการบันทึก 
เพราะ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ไม่มีบ้าง 
ความเร็วของเครื่องต่ำบ้าง 
จึงเกิดความเบื่อหน่ายที่จะจัดการในเรื่องการเขียนบันทึก 
แบบนี้ต้องใจรักและพากเพียรพยายามจริงๆ  จึงจะมีบันทึกออกมาอย่างสม่ำเสมอ 
น่าเห็นใจ..หลายๆท่านที่อยากจะเขียน  แต่อุปกรณ์  และเครื่องมือไม่สนับสนุน  และไม่พอเพียง   จึงไม่ประสบกับความสำเร็จในการเขียนเท่าที่ควร