ปิคอัพ : พื้นที่ อำนาจ และการต่อสู้

ฐนิดา  อภิชนะกุลชัย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาวิธีคิดและพฤติกรรมการขับรถและการรับรู้โครงสร้างอำนาจทางสังคมของคนขับรถปิคอัพที่เกิดขึ้นบนถนนในฐานะของการแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม

วิธีการวิจัย
 - ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจากคนขับรถปิคอัพจำนวน 18 ราย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา/วิธีการอุปนัย

ผลการศึกษา
- แบบแผนการใช้รถใช้ถนนแสดงออกถึงพฤติกรรมการแย่งชิงการใช้พื้นที่ตามโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ซึ่งมองผ่านความสัมพันธ์สองประการ คือ ระหว่างรถปิคอัพกับรถคันอื่น และระหว่างรถปิคอัพกับตำรวจ  รถปิคอัพ มีความหมายถึงการเป็นพาหนะของคนทำมาหากิน มีอำนาจต่อรองในการใช้พื้นที่ถนนน้อย การขับรถของรถปิคอัพสะท้อนภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและตัวแทนอำนาจที่ต่างกัน และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมผ่านการใช้สัญลักษณ์ ภาษา ท่าทาง

สรุป
- พฤติกรรมการใช้รถของคนขับรถปิคอัพเป็นมากกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หากแต่คือพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากความเชื่อทางวัฒนธรรมและระบบคุณค่าสังคม รวมทั้งเป็นผลจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการแย่งชิงเพื่อครอบครองพื้นที่ถนนซึ่งคือพื้นที่ทางสังคม การวิจัยนี้ได้รับทุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯจากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#ประชุมวิชาการ#สังคม#บทคัดย่อ#abstract#proceeding#รถปิคอัพ

หมายเลขบันทึก: 77509, เขียน: 09 Feb 2007 @ 22:44 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 06:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ...
  • แทบไม่เชื่อว่าจะมีคนหยิบประเด็นใกล้ ๆ ตัวมาศึกษาวิจัยได้อย่างน่าสนใจและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
  • ผมเคยได้ยินมาว่า...นั่งรถเก๋งแล้ว ตำรวจไม่ค่อยโบกตรวจนัก  เช่นนี้แล้วจึงซื้อรถเก๋งซะเลย... (ล้อเล่นครับ)  แต่ชื่นชมงานวิจัยนี้จริง ๆ
เขียนเมื่อ 

มีเรื่องใกล้ๆตัวอีกมากมายครับที่กลายเป็นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์


รถเก๋งที่ตำรวจไม่โบก คงเป็นรถที่มีตราของราชการ และที่มีติดโลโก้ของหน่วยราชการ นายบอนนั่งรถเก๋งของรุ่นพี่ ยังโดนตำรวจที่อุดรโบกเลยครับ