เฉือนมะนาวสักซีกหนึ่งวางในตู้เย็น จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดราได้