เวลาทอดหมู เนื้อหรือไก่ ควรใช้น้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันพืช เพราะน้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันพืช เพราะน้ำมันพืชมีจุดเดือด ต้องการความร้อนสูงกว่าน้ำมันหมู จะทำให้เนื้อเหนียว ถ้าทอดปลาหรือทอดอาหาร จำพวกให้แห้งกรอบ ควรทอดด้วยน้ำมันพืช จุดเดือดของน้ำมันหมู 327-374 องศาฟาเรนไฮต์ ส่วนน้ำมันพืชมีจุดเดือด 239 องศาฟาเรนไฮต์