ตู้เย็นทุกตู้จะมีช่องสำหรับแช่แข็ง จะช่วยยับยั้งหรือหยุดปฏิกิริยาที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ หรือบูดเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซึ่งมักจะไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส อาหารจึงจะเก็บได้นาน