จากการพบกลุ่มทีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางพระนักศึกษาได้ฝึกเขียนจดหมายถึงเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ  จึงได้นำมาให้ผู้ที่สนใจว่าสำนวนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนนั้นพอจะพูดกับคนอื่นได้บ้างไหม                                                            

 Dear  Nantana

   I    am  an  adult   student,  I   study   at    the   pankpanang   District    NFE   center.  Most    of   the   time, I   study   at   home  I   go   to   the    center   only   on     thunsday. I  cannot   go   to  school   because  I    have   to  work  the  beauty   salon.

  I   like  listening   to  music  and    swimming   in   the   evening. 

 I  like    eat   the  fruits.

   What   about   you  ?  Please  write  to  me.   

                                                                                       love

                                                                                    sasitorn