ประวัติความเป็นมา
         
การขลประทานในจังหวัดชุมพร  ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู  ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน  เนื่องจากเมืองชุมพรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา  ซึ่งประกอบด้วยลำน้ำ 2 สาขา คือ คลองท่าแซะ และ คลองรับร่อ ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำท่าตะเภา ที่ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ถ้าเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันมักจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเป็นประจำอยู่เช่นนี้ทุก ๆ ปี  สส.สมัยนั้นร่วมกับทางจังหวัดชุมพรได้ทำเรื่องร้องเรียนแก้ไขเพื่อช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากอุทกภัย  ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียดและวางโครงการฯ  โดยจัดทำเป็นโครงการประเภทป้องกันอุทกภัยขึ้น โดยการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกสู่ทะเล  โดยเริ่มสำรวจก่อสร้างปี 2494 แล้วเสร็จในปี 2497  ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดการชลประทานในจังหวัดชุมพร
          ที่ตั้งโครงการในปัจจุบัน  โครงการชลประทานชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์. 077-511455 อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามถนนไตรรัตน์ ประมาณ 3.000 กม. และอยู่ห่างจากสี่แยกปฐมพร ประมาณ 8.000 กม.

วิวัฒนาการชลประทานในประเทศไทย
          ผู้ที่สนใจสามารถดูเนื้อหาได้ที่.......
http://www.rid.go.th/main2.htm