บล็อกนี้เป็นของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  วันนี้ขอแนะนำตัวก่อน จังหวัดชุมพรได้อบรม KM กศน.ปะทิวมีบุคลกรเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 3 คน โอกาสจะส่งข่าวสารมาอีกบ่อยๆรออ่านนะค่ะ