ระบาดวิทยา

ระบาดวิทยา

         หนังสือจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบาดวิทยา   และเชิญประชุมเช้าวันที่ 25 พ.ย.48 (ซึ่งผมเข้าประชุมไม่ได้ - ติดนัด) ทำให้ผมระลึกชาติกลับไปสมัยเกือบ 20 ปีก่อน   เมื่อคุณหมอปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ  ไปสัมภาษณ์ผมถึงห้องทำงานรูหนูที่หน่วยพันธุศาสตร์  ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีคำถามว่าในอนาคตนักระบาดวิทยาจะตกงานหรือไม่   นักระบาดวิทยาที่ผลิตออกมาแล้วมีเพียงพอสำหรับอนาคตแล้วหรือยัง   โครงการ FETP ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับสหรัฐในการผลิตนักระบาดวิทยา   ควรขยายเวลาต่อหรือยุติ

         คุณหมอปฐมเป็นบัณฑิตแพทย์เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง   เป็นผู้จบปริญญาเอกด้านระบาดวิทยา   ผมไม่มีความรู้ทางระบาดวิทยาใด ๆ เลย   แต่เขายกย่องว่ามีความคิดแปลก ๆ ดีจึงมาถามความเห็น   ผมจำได้ว่าผมกระอักกระอ่วนมากที่จะให้ความเห็น   แต่ก็กล้อมแกล้มตอบแบบใช้ "ปัญญาญาณ - intuition" (ในที่นี้แปลว่าเดาสุ่ม)   ว่าไม่หรอก   นักระบาดวิทยาจะไม่ตกงาน    และยังจะต้องผลิตนักระบาดวิทยาเพิ่มขึ้นอีกเพราะโรคมันไม่หยุดนิ่ง   มันจะมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีก   ทั้งที่เป็นไปตามธรรมชาติและที่มนุษย์เองอุตริทำให้เกิด   ตอบเขาไปแล้วก็ฝังใจเรื่อยมาว่า   ตอบแบบนี้มีโอกาสถูก 50%   เพราะมี 2 choice เท่านั้น   คือผิดกับถูก

         คงเพราะเหตุนี้กระมัง   เขาจึงมาตั้งให้ผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดนี้   ซึ่งดูรายชื่อที่ปรึกษาแล้วเป็นนักระบาดวิทยาระดับผู้ใหญ่หรือเป็นแพทย์ระดับปราชญ์ทั้งนั้น   ได้แก่
     ศ. นพ. มุกดา  ตฤษณานนท์
     นพ. สุชาติ  เจตนเสน
     นพ. ประยูร  กุนาศล
     นพ. ธวัช  จายนียโยธิน
     ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา
     ศ. นพ. ประเสริฐ  ทองเจริญ

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
     1. กำหนดนโยบายและสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงระบาดวิทยา  และการพัฒนานักระบาด

วิทยาในสายวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
     2. กำหนดกลวิธีให้มีการใช้ระบาดวิทยาในการบริหารงานสาธารณสุขทุกระดับ
     3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความจำเป็น

         ไหน ๆ ก็บันทึกเรื่องระบาดวิทยา   ก็ขอบันทึกความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งคือ   เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว   จู่ ๆ คุณหมอคำนวณ  อึ้งชูศักดิ์  ผอ. สำนักระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข  ก็โทรศัพท์มาหา   บอกว่าอาจารย์ช่วยที  ช่วยเป็น keynote speaker ในการประชุมระบาดวิทยาแห่งชาติให้ที   ผมก็ถามว่าทำไมแจ้งกระชั้นอย่างนี้ (ประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนการประชุม) หมอคำนวณก็สารภาพว่าเดิมเชิญท่านองคมนตรี  ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัยไว้   และท่านก็รับแล้ว   แต่เกิดมาติดงานตามเสด็จกะทันหัน   ไม่รู้จะพึ่งใครจึงต้องหันมาขอร้องผม   ด้วยความเห็นใจและเพราะรักใคร่สนิทสนมกับหมอคำนวณ   ผมก็ตอบรับ   รับแล้วก็มากลุ้มใจว่าเราไม่มีความรู้   จึงต้องคิดวิธีพูดแบบคนไม่รู้   กลายเป็นสนุกและท้าทาย   พูดจบมีคนมาบอกว่าดี   ช่วยให้มุมมองที่เขาไม่เคยคิด   รอดตัวไป

          เฉลยวิธีพูดแบบคนไม่รู้นะครับ   คือพูดแบบเน้นตั้งคำถาม   ไม่พูดแบบเน้นให้คำตอบ

วิจารณ์  พานิช
 19 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรปริญญาเอกระบาดวิทยา (นานาชาติ) ด้วยครับ

กำลังพยายามศึกษาหาความรู้ด้านระบาดวิทยาอยู่ครับ

เพราะเห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่เอามาใช้ในการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ได้ดีมาก ๆ

จะพากเพียรเรียนรู้ต่อไปครับ

หมายเลขบันทึก

7726

เขียน

22 Nov 2005 @ 10:19
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 22:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก