นิลเนตร์11

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วันนี้มีการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนทั้งจังหวัดนครปฐมตอนเช้าหนูก็มาแต่เช้าและได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อทำการอัดการประชุมและทำการถ่ายทอดไปยังห้องอื่น ๆ ได้ชมด้วยการติดตั้งนั้นก็มีอุปกรณ์คือกล้องวิดีโอ panasonic 1ตัวและขาตั้งกล้อง 1 อัน การติดตังก็ง่ายๆ คือนำกล้องติดกับขาตั้งกล้องและนำไปตั้งไว้ตรงจุดกลางห้องจากนั้นหมุนให้ภาพบนจอกล้องตรงกับประธานการประชุมจากนั้นไขขาตั้งหล้องให้แน่นเพื่อไม่ให้กล้องตก จากนั้นนำสายที่ใช้เสียบเพื่อทำการออกอากาศมาเสียบกับกล้องเพื่อทำการถ่ายทอดไปยังห้องอื่นด้วยและก็เสียบสายแบตเตอร์รี่สำรองไว้ด้วยเพื่อให้กล้องสามารถใช้งานได้ตลอดการถ่ายทอด และหลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูปบรรยากาศการประชุมโดยใช้กล้อง ดิจิตอลตัวเดิมแหละค่ะ CANNON EOS 300 ก็เก็บภภาพไปเรื่อย ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมก็เวลาประมาณ 12.00น.และในตอนบ่ายมีการอบรมโครงการมุมเพื่อนใจ เป็นการอบรมแนะนำวัยรุ่นให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้อง ก็ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้โดยใช้กล้อง SONY HANDYCAM พร้อมกับมีการถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ด้วยโดยใช้กล้องดิจิตอลอีกเช่นกัน ก็เสร็จสิ้นประมาณ 16.00น.จากนั้นก็เก็บอุปกรณ์ปิดไฟปิดห้องและกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)