ทดลองบันทึกจริงๆ แล้วนะ 555

หลังจากที่ได้สมัครวันแรก เมื่อ12 ส.ค2548  นานโขอยู่

วานนี้ หลังจากที่ ได้รับการจุดไฟ(ในตัว) อีกครั้ง จากนายหัว(หัวหน้าภาควิชารังสีที่เคารพ-อาจารย์เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี)

คืนวาน ครุ่นคิด และครุ่นคิด

วันนี้ ขอลองดูกับการท่องไปใน  gotoknow อีกสักครั้ง