EcoPro ย่อมาจาก Ecology Promotion & Professional Developmennt in Thailand

นิเวศวิทยาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของมนุษย์

เนื่องจากมีการสับสนเรื่องของชุมชนนิดหน่อย โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้ไปอยู่ในชุมชน Ecology & Biodiversity in Thailand ผมจึงขอย้ายข้อมูลและเนื้อหาที่เคยเขียนไว้มาไว้ที่นี่

 

เมื่อวานได้มีโอกาสได้ซื้อหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Fundementals of Ecology 5th edition โดย E.P. Odum & Gary W. Barret เพิ่งออกมาปี 2005 เสียดายที่ไม่เห็นก่อน อาจจะใช้ในวิชาที่พวกเราสอนที่มหิดลซึ่งยังใช้ ตำราของ Stiling 2002 อยู่ ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลงานของ E.P. Odum แต่ Gary W Barret ซึ่งเป็น Odum Professorship of Ecology ที่อยู่ที่ U of Georgia มาปรับปรุงร่วมกับ Odum แต่เนื่องจาก Odum เสียชีวิตไปก่อนเมื่อวันที่ 18 สค 48 เมื่ออายุ 88 ปี Gary ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนออมาเมื่อปีนี้

คำนำของหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Edward O Wison โดยมีสาระสำคัญว่าวิชานี้ได้พัฒนาจากที่หลายท่านคิดว่าไม่สำคัญ จนในที่สุดอาจจะบอกได้ว่าได้หลุดพ้นจากเป็นสาขาวิชาภายใต้สหวิชาชีววิทยาเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในที่สุด

ตำราเล่มนี้แทนที่จะปรับปรุงแล้วเล่มใหญ่ขึ้น กลับเล็กลง และเราน่าจะมาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยได้ในยุคโลกาภิวัติ ที่ต้องรู้จักเขา ในขณะที่ต้องพัฒนาตนเองจะต้องรู้จักตัวเองด้วย ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาด้วยแรงเสริมจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายความหลากหลายในประเทศไทย หรือ BRT ได้ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยคาดว่าจะมีการประมวลความรู้และสังเคราะห์งานสู่สาธารณะต่อไป

 

ทำให้คิดว่า EcoPro ในช่วงเริ่มแรกน่าจะมีบทบาทอะไร ก็คงจะต้องพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน โดยจุดมุ่งหมายเบื้องต้นคงมีต่อไปนี้

1.  เป็นการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

2.  ไม่เกี่ยวกับการรวมตัวเพื่อขอทุน หรือ มีการแจกจ่ายทุน

3.  เป็นเวทีสาธารณะทั้งผู้ที่เรียนนิเวศวิทยาในระบบ และสาธารณะที่ทั้งใช้ มีความรู้สะสม และสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาให้เหมาะสมกับสังคมไทย

4.  ภาระกิจเบื้องต้นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาทั้งความรู้และกำลังคนทางด้านนิเวศวิทยาในประเทศไทย โดยบอกถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ และเปิดประเด็นใหม่ ๆ

5.  เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกภิวัฒน์กับท้องถิ่นเรื่องนิเวศวิทยา

การดำเนินการเบื้องต้น โดยกลุ่มนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวางแผนไว้ว่าจะมีการแนะนำสมาชิกของกลุ่มออกมาเป็นระยะ ๆ

 

ส่วนหนังสือที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นสามารถซื้อได้ที่ PBFORBOOk ราคา 740 บาท โดยอาจจะเข้าไปที่สำนักพิมพ์ www.brookscole.com ก็ได้

 

สมโภชน์ ศรีโกสามตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ecology & Biodiversity in Thailandความเห็น (0)