เนื่องจากด้วยความโชคดีได้มีโอกาสร่วมงานกับ สคส.วันนี้จึงได้มีโอกาสไปทำการสังเกตการณ์การจัดอบรม KM เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากจริงๆค่ะ เพราะตัวดิฉันเองยังเป็นเด็กน้อยด้อยความรู้และประสบการณ์ การได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในครั้งจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับวันนี้เป็นการสังเกตการณ์การอบรม KM ให้แก่คณะกรรมการกรมอาชีวศึกษาค่ะ ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ลักษณะของการอบรมเป็น Workshop โดยให้สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ตนประทับใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชนของตน ซึ่งเป็นการใช้วิธีการ Story telling