ทำไมต้องวัดผล

ไม่วัดไม่ต้องพูดถึงการพัฒนา

มุมคุณภาพครั้งนี้ ขอพูดเรื่อง

การวัดผล มีผู้รู้กล่าวว่าการกระทําทุกอย่างถ้าจะได้รับความสําเร็จต้องอย่าลืมเรื่องการวัดผลจนเป็นคําพูดที่ว่า ถ้าไม่มีการวัดเราจะไม่รู้จักมันถ้าไม่รู้จักมันเราจะควบคุมมันไม่ได ถ้าควบคุมมันไม่ได ก็พัฒนาหรือปรับปรุงมันไม่ได้ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)