เราหารือกันทางโทรศัพท์ว่า เพื่อให้งานฝ่ายดำเนินไปได้ ควรมีสำนักงานฝ่าย ๆ จะอยู่ที่ไหน บุคคลากรใคร และงบประมาณล่ะ

              ในใจเรามีอยู่ระยะแรกเราได้พูดคุยกับคุณอนุชาฯ บางแล้ว เพื่อให้เป็นความชอบถูกต้อง เหมาะสมและชอบธรรม เราควรไปพบกับนายก อบจ.น่าน

              เราตั้งใจจะขอใช้พื้นที่ อบจ.น่าน และบุคคลการ อบจ.น่าน จำนวนหนึ่ง  เพื่อขับเคลื่อนฝ่ายกีฬาเรือพาย สมาคมกีฬาแห่ง จ.น่าน  เนื่องด้วยนายกฯ รองนายกฯ ไปราชการต่างจังหวัดน่าน จะกลับมาสัปดาห์หน้า เราจึงจะเสนอหนังสือไปก่อนครับ.