การนิเทศ

  ติดต่อ

  นิเทศแบบเกาะติด  

การนิเทศแบบเกาะติดเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการประกาศใช้ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายนำจ ไปให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนิเทศแบบเกาะติดจะต้องดำเนินการอย่างมีขั้นตอนชัดเจนระหว่างผู้นิเทศกับสถานศึกษา คือ เริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมในความสำเร็จ

ขั้นตอนหลักก็คือการร่วมคิด ว่าจะกำหนดภาพความสำเร็จหรือภาพความคาดหวังที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนร่วมกัน ว่า คืออะไร ต่อจากนั้นต้องร่วมทำ จะมีกิจกรรมคือวางแผน กำหนดทางเลือกในการทำที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน และร่วมลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ร่วมแก้ปัญหา ร่วมดำเนินการ บางครั้งอาจจะไม่เน้นรูปแบบ ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ เพื่อให้งานสำเร็จตามสิ่งที่คาดหวังให้ได้ กระบวนการต่อมาต้องร่วมกันติดตามตามสิ่งที่คาดหวัง มีการประเมินปรับปรุง พัฒนา แก้ปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จ เมื่องานสำเร็จทุกคนต้องก็ร่วมชื่นชมและมีความสุขร่วมกันเป็นความสำเร็จของทุกคนไม่ใช่ของใครหรือคนใดคนหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดครูเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 76845, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:18:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การนิเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)