ผมได้รับการแสดงความคิดเห็นผ่าน blog ตอบกลับจากครูนงเมืองคอน และครูราญเมืองคอน ในประเด็นของการจัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน ถือว่าเป็นประโยชน์ของอาหารสมองในแง่มุมหนึ่ง  ผมยังต้องเรียนรู้และต้องใฝ่คว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายกลุ่มคน  ผมคิดว่าคนเราจะมีหน้าที่การงานตำแหน่งสูงระดับใดก็ตาม ใช่ว่าจะมีภูมิความรู้เลอเลิศทุกด้านทุกแง่มุม หลายๆสิ่งหลายสาระความรู้และทักษะจำเป็น(ควรเป็นอย่างยิ่ง)ต้องเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน จากน้องๆ  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติผู้น้อย  หลากหลายความรู้ที่ชั้นผู้น้อยมีภูมิปัญญาความรู้ดีกว่า ลึกฃึ้งกว่าผู้ใหญ่ อันนี้ควรยอมรับความจริง ไม่ควรทำเก่งเลอเลิศทุกเรื่องหลักความจริงไม่มีใครเก่งทุกเรื่องในคนๆเดียว  ถ้าไม่ถือตนไม่ถือทิฐิ ยินดีที่จะยอมรับในภูมิความรู้ความสามารถของชนทุกชั้น  เราก็จะได้ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง(น้ำที่ไม่เต็มแก้วจะได้รับน้ำใหม่ๆเติมเข้าไปเสมอ) และนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นได้มากเป็นวิทยาทานอันสูงยิ่ง ผมเองยังต้องขอความอนุเคราะห์ความรู้ด้านที่ผมยังไม่ลึกฃึ้งพอ จากครูนง  และครูราญ อีกหลายอย่าง  พร้อมถอดหมวกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา  คงขอคำปรึกษาเป็นระยะๆอย่าพึ่งเผื่อกันนะ!