. ผ่าขนมและไข่ การตัดขนมให้เป็นชิ้นสวยได้รูป เช่น วุ้น เค้ก สาลี่ สังขยาและไข่ต้ม ให้ใช้ด้ายขึงตรงๆผ่าลงไป คุณผ่าจะได้ตรงทีเดียว ถ้าใช้มีดตัดจะทำให้เนื้อขนมหรือเนื้อไข่ติดนุงนังและผ่าไม่ตรง