กิจกรรมนมแม่

ชัชภรณ์
นมแม่แน่แท้กว่านมไหนๆ

จากงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในปี2546 ทำให้พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว(Exclucive  breastfeeding) 4 เดือนเท่ากับ 20.5 ปัจจัยส่งเสริมคือความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือการทำงานนอกบ้าน เมือสอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว จึงได้นำผลมาพูดคุยในทีมงานมีแพทย์หญิงศุภกาญจน์ ศิลปรัสมีด้วยต้องการที่จะลง Intervention เพื่อแก้ปัญหาตามที่พบ และเสนอทำโครงการเพื่อนคู่ใจสายใยนมแม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สำเร็จ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะรายให้กับมารดาตั้ครรภ์ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และทำงานนอกบ้าน ทดลองนำร่อง 30 คู่ ได้ผลสำเร็จสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 50 ในปี 2547 และเมื่อศนท.จัดอบรมวิทยากรแกนนำนมแม่ที่ภาคใต้ ในเดือนธันวาคม 2547 จึงได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกถึงการดำเนินการ Mother support group โครงการเพื่อนคู่ใจสายใยนมแม่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟังในวันนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำของคุณหมอศุภกาญจน์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนดำเนินการต่อในโครงการประสานสายใยคู่ใจนมแม่ ต่อในปี 2548 ได้ขยายงานสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน โดยการสร้างแม่อาสาในชุมชนจากการรับสมัครอาสาสมัครที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะให้สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ 6 เดือน ถึงร้อยละ 55 ในปี 2549 และเปิดมุมนมแม่ 1 แห่งที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช และทำให้นครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 7 node ในปี 2550 ได้ขยายงานเพิ่มให้ครอบคลุมเขตอำเภอเมืองทั้งหมด รวมถึงมีการสร้างชุมฃชนเข้มแข็งที่อำเภอพระพรหม ที่มีองค์กรท้องถิ่นสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนครศรีธรรมราชทุกคนได้กินนมแม่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมนมแม่

คำสำคัญ (Tags)#มาสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยนมแม่

หมายเลขบันทึก: 76763, เขียน: 06 Feb 2007 @ 22:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)