ครูบา นร.โค่ง

 

ดิฉันได้พบครูบาสุทธินันท์คราวงานเปิดสำนัก บานละนะกู เอ๊ย บูรณาการศาสตร์ ครั้งนี้  ดิฉันรู้สึกยินดีกับครูบาอย่างจริงใจที่เห็น ครูบาสดชื่นอยู่ท่ามกลางนักเรียนโค่งของครูบา  และดูจากท่าทางแล้วก็น่าจะได้ช่วยเป็นไม้เป็นมือให้กับครูบาได้อย่างเต็มที่และนอกจากนี้ก็มีทีมหนุนเสริมแข็งปึ๊ก เช่น ทีมทางเม็กดำ พี่จุ๋ม อาจารย์แสวง ดร.วนิดา คุณปิ๋ว

ความคิดอ่านของครูบาเป็นระดับเปิดปุ๊บติดปั๊บ เปิดแล้วไหลออกมาเป็นชุดเลย แล้วยังเป็นความคิดที่มีฐานมาจากปัญหาที่เกิดกับชาวบ้าน แต่ครุบาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้ข้อมูลและความรู้ประกอบกับการวางแผนแก้ปัญหาเหนือระดับที่ชาวบ้านจะมาสามารถมองเห็นได้

 

นร.โค่ง

 

แต่ครูบาไม่มีคนที่จะสานบางส่วนที่จะทำให้เกิดในหมู่ชาวบ้านได้เต็มรูป เนื่องจากความคิดของครูบาอยู่ไกลจากชาวบ้านหลายปีแสง

ดิฉันโทรศัพท์คุยถามข่าวคราวครูบาเป็นครั้งคราว มีปัญหาเหมือนกันบางประการที่เราเผชิญอยู่คือ การหาคนจะมาร่วมทำงานยากเต็มที  เราไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้เก่งกาจเป็นเลิศ  แต่ต้องการความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึกรู้สมกับความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และความตื่นตัวที่จะเรียนรู้รอบด้าน

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ก่อนจะถึงงานเปิดสำนัก ๒ กพ.  ครูบาก็ดุดันเชียว เรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานทุกคนให้ใส่ใจกับงานมากกว่านี้ เรื่องคนที่จะต่อมือรับไม้จากครูบา หรือแม้แต่การไปร่วมงานต่าง ๆ ในฐานะทีมของครูบา แล้วก็ลงท้ายนี่สิ ระโหยโรยแรงเลยเชียว...  มันมาแต่ของเค้า .. แต่ของเรามันไม่มา.... มันพลิกอารมณ์จนดิฉันอดหัวเราะไม่ได้กลางที่ประชุม แหมแหบเชียวนะ ครูบา

 

ครุบา

 

ดังนั้นเมื่อเห็นภาพวันที่ ๒ ที่ผ่านมานี้ ก็เข้าใจเองว่า ปัญหาเรื่องคนที่จะมาช่วยงานของครูบาคงจะเปลี่ยนไปแล้ว รู้สึกอบอุ่นใจกับครูบาค่ะ

 

 


.