เหตุเกิดก่อน UKM9 พบตัวเป็นๆนักพัฒนา

 ระดมพล รวมฅนเรียนรู้

 เรียนเชิญเพื่อนรักนักพัฒนา ร่วม F2F (Face to Face = เจอกันตัวเป็นๆ) และ คุยกันแบบ Frank Frank เนาะ

 ทีมงานร่วมสร้างองค์การเรียนรู้ กู่ก่อน UKM (University Knowledge Management)

 เริ่มเรียนรู้ ร่วมกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ว่าที่อดีตที่ทำงานของ JJ

 พวกเราจะได้เรียนรู้ ระหว่าง Format KM V.S Natural KM กับท่านทวีสิน ปูนใหญ่ (คนดอย ปูนแก่งคอย) และ ชาว Blogger อีกหลายๆท่าน ที่ใช้การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือ ในการพัฒนา ครับ

JJ2007