handicaps

 วันที่ 6 กพ 2550  ทางสมาคมคนตาบอด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ จนสามารถสร้างกลุ่มของตนได้ งานนี้ชื่นชม เจ้าหน้าที่พัฒนาฯของอบต. อำเภอท่าใหม่ และตัวแทนงานสาธารณสุข ได้ร่วมเป็นกรรมการด้วย ขอเป็นกำลังใจให้นะ