วิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่แท้จริง น่าจะมีความหมายเดียวกันกับวิธีการของ  พราน ล่าสัตว์  ที่มักเริ่มต้นด้วยความชอบ ความรักในวิธีการ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความแตกต่างกัน  

                 ไม่มีนายพราน หรือพ่อแม่คนใด สอนการหาปลาให้ลูกบนกระดาษ หรืออธิบายวิธีการยิงสัตว์ หรือการจับปลาด้วยการวาดรูปให้ดู(ยกเว้นวิธีการเรียนในปัจจุบัน)

          Dscf7124       Dscf7123       Dscf7122

                   นักค้นหาความรู้ในนามของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กดำ  ผู้กล้าที่จะกระโจนเข้าใส่ เพื่อหวังที่จะก้าวข้ามความไม่รู้ของตัวเอง  โดยนำตัวเองทั้งร่างกาย และจิตวิญญาณ เข้าไปสัมผัส ให้รู้ร้อน รู้หนาว

                 โจทย์ของเขา เกิดจากการนั่งรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กของคนงาน เพื่อ ไปช่วยกันขนของ  มันไม่เหมือนรถทั่วไปเพราะ มีเฉพาะคันเร่ง  กับคันเกียร์เท่านั้นเอง     เขากับเพื่อนอีกสองคนเริ่มมีความอยาก ที่จะทำอย่างไร จึงจะขับรถคันนี้ได้  (ทั้งๆที่ทั้งสามคน ไม่มีไครเคยขับรถเลย) 

                  การระดมสมองอันน้อยนิด(ครูประจำชั้นบอก) วางแผนการเรียนเพื่อให้รู้จริง ก็เริ่มขึ้น โดยแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ คนที่ หนึ่ง ทำหน้าที่คุมคันเร่ง คนที่สอง ทำหน้าที่แปลี่ยนเกียร์รถ คนที่สาม รับผิดชอบควบคุมพวงมาลัย......วันรุ่งขึ้นทั้งสามคนก็เป็นพนักงานขับรถร่วมกัน ขนของ ขนขยะไปทิ้งอย่างน่าชื่นตาบาน

  • คารวานการเรียนรู้ ของนักเรียนรู้ ที่เรียนรู้คนละอย่างแต่ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ประสานเชื่อมโยงความรู้กันอย่างไร
  • ระหว่างการเรียนรู้ การบิดเกลียวของความรู้แต่ละชุดเป็นอย่างไร
  • ทำไมเขาจึงมีพลังที่อยากจะเรียนรู้มากขนาดนั้น
  • การเรียนรู้ไม่ต้องรอ มีสื่อพร้อม และครบ ก็สามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมหาสาร เกิดขึ้นได้อย่างไร
  • บทบาทของครูควรทำอย่างไร ในบทบาทของการเป็น คุณอำนวย ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
  • บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  บทบาทของอบต. ที่จะแก้ปมเงื่อนไขของครู ที่มีมากมายเช่น ไม่มีงบประมาณ  ไม่มีแหล่งเรียนรู้(มองไม่เห็น)  เพียงเพื่อไม่ต้อง พาผู้เรียนออกนอกห้อง  เพราะกลัว ทุกอย่าง กลัวแม้กระทั่ง ตัวเอง เพราะไม่รูว่าจะทำอย่างไร 

                            คณะครูโรงเรียนเม็กดำ ทำได้  แล้วทำไม โรงเรียนอื่น ถึงทำไม่ใด้  หรือไม่ใด้ทำ..มันติด(หลุมดำ)อะไรครับ