5 กพ 2550   เรียนการทำ blog สอนโดยคุณทับทิม  ทำ blog ของ KM พุทธชินราช

 5 กพ 2550  กำลังดำเนินการขอสถานที่ตั้งสำนักงาน KM  กำลังขออนุมัติศูนย์แพทย์ จะใช้สถานที่ของศูนย์คุณภาพเดิม เพราะศูนย์คุณภาพย้ายไปแล้ว  วันนี้ทำหนังสือขออนุมัติจากอาจารย์ยงยศ  เพื่อให้ KM และวิจัยและห้องสมุดได้อยู่ใกล้ๆกัน

6 กุมภาพันธ์ 2550  อาจารย์ยงยศ ตกลงด้วยวาจาว่าให้สถานที่  เสนอหนังสือเป็นทางการ,   ไปที่เคมีบำบัด คุยเรื่องการประเมินเจ้าหน้าที่

8 กุมภาพันธ์ 2550  วันนี้ชุมชนคนชั้นสาม คุยกันครั้งที่ 4 มีการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับร้านอาหารภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่ที่ชาวโรงพยาบาลออกไปรับประทานอาหารกันบ่อยๆ ที่HPH กำลังจะร่วมกับเวชกรรมสัใคมออกไปเยี่ยมเขา จึงมีการเสนอความคิด ๑) ทำสติ๊กเกอร์ไปติดที่แผงลอยเพื่อให้สนใจความสะอาด  ๒)ห้องน้ำของป้อมยามโรงพยาบาลซึ่งพ่อค้าแม่ขายมักมาใช้บริการ น่าจะมีข้อความเกี่ยวกับความสะอาดของอาหาร  ๓)เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้เป็นผู้ซื้อคุยกับผู้ขายโดยตรง เกี่ยวกับความต้องการอาหารที่สะอาด  ๔) ลองเข้าไปเยี่ยมเยีนโรงเรียนโรจนวิทย์เพื่อนบ้านเรา เกี่ยวกับอาหารนักเรียนบ้าง  ๕) คิดไกลไปถึง สสส หางบมาทำตู้อาหารของร้านค้าต่างๆ  และตกลงกันว่าอาทิตย์หน้าจะลองคุยกันเรื่องสลิปเงินเดือน ที่ทางKM อยากเอาความรู้ไปใส่ไว้สักประโยค  และการให้คุณอรทัยมาแสดงการบริหารร่างกายของเจ้าหน้าที่ ผู้ทำงานนั่งโต๊ะ