- เริ่มทำงานในหน่วยนี้ไม่นาน แต่รู้สึกว่าท้าทายมาก เพราะงานนี้แตกต่างไปจากงานเดิมมาก ความรู้บางอย่างเรารู้เฉพาะทฤษฎีเท่านั้น  แต่ภาคปฏิบัติเราต้องเรียนรู้อีกมาก เช่น ในการล้างเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ

-แต่ตอนนี้อย่างทราบเกี่ยวกับเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์อัติโนมัติว่าสามารถใช้กับน้ำยาบริษัทอื่นได้หรือไม่