วันนี้ได้เข้าเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งวิธีการสอนแปลกมาก

คือการสอนแบบที่จะเอาไปใช้จริงได้สำหรับงานงานเดียว

เราอาจจะช้าเกินไป ที่จะรับรู้เรื่องราวที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ฟัง

เพราะสิ่งที่อาจารย์นำมาสอนนั้นเราไม่รู้แต่อาจารย์รู้

แล้วเราจะกลับไปสอนเด็กอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย เด็กจะรู้เรื่องหรือเปล่า ไม่เอาไม่ดีแน่