หลายครั้งที่ผมเห็นแผนที่ เขียนว่า "ทะเลสาปสงขลา" แทนที่จะเป็น "ทะเลสาบสงขลา" อย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็เห็นแผนที่ของอำเภอบางแก้ว ที่บ้านผู้ใหญ่เอิบฯ ที่ได้เขียนถึงแล้ว แผนที่นี้ดูร่องรอยจะเป็นการถ่ายเอกสารมา ขนาดเท่า A3 ซึ่งสอบถามก็ได้ความว่าทางอำเภอทำให้เมื่อครั้งยังเป็นผู้ใหญ่บ้าน

     ส่วนตัวผมเองก็เขียนผิดหลายครั้ง จนครั้งหนึ่งสมัยอยู่ สสอ.บางแก้ว ทีมพี่ ๆ ผู้นิเทศจาก สสจ.พัทลุงทักว่าเขียนผิด เมื่อสืบค้นดูอีกทีจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ห้วงน้ำใหญ่ที่มีแผนดินล้อมรอบ มี 2 ชนิด คือทะเลสาบน้ำเค็ม และทะเลสาบน้ำจืด ก็เขียนผิดจริง ๆ หลังจากรั้นก็จะระมัดระมังในการเขียน ให้มากขึ้นจนคิดว่าไม่ได้เขียนบ่อยนัก เวลาเขียนก็จะระวังได้ไม่เผอเรออีก

     ส่วนที่มาที่ไปว่าทำไมชอบเขียนผิด เขาเพิ่งมาเปลี่ยนกันหรืออย่างไรก็ไม่มีคำตอบครับ แต่ผมว่าเป็นคำหนึ่งที่เราชอบเขียนผิดกันอยู่อีกมากนะครับ