การใช้ GIS ช่วยตัดสินใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทย(1)

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทุกด้าน ทุกระดับ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ โดยที่เราสามารถนำข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาช่วยประกอบการตัดสินใจได้ในหลายๆระบบงาน ซึ่งรวมถึงระบบงานสาธารณสุข เพื่อช่วยในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ผลสำเร็จขององค์กรได้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomonความเห็น (0)