เนื่องจากท่านครูบาสุทธินันท์แห่ง มหาชีวาลัยอีสาน ผู้เขียนและผู้ใช้บล็อกท่านอื่นๆคุยกันบ่อยๆ  พ่อครูบาสุทธินันท์แห่ง มหาชีวาลัยอีสานได้แนวความคิดว่าเราน่าจะมีการรวมกลุ่มวิทยากรสังคมเพื่อพูดคุยกัน ผู้เข้าร่วมสามารถนำลูก สามี ภรรยา เข้าร่วมกิจกรรมได้  โดยจะจัดที่ มหาชีวาลัยอีสาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ ยังไม่กำหนดเพราะรอความสะดวกของทุกฝ่าย โดยพ่อครูบาสุทธินันท์แห่งมหาชีวาลัยอีสาน ขอให้ระดมความคิดดังนี้

 

 ขอให้ช่วยกันคิดว่า ถ้าชาวบล็อกมาพบกัน วิธีการน่าจะเป็นอย่างไร

  <p> 1 ให้เล่าประสบการณ์ การสอน เป็นวิทยากร จัดเสวนา ประสานงาน การมีส่วนร่วม</p><p></p><p> 2 สะท้อนคิด อยากแก้ไขบริบทวิทยาการอย่างไร </p><p></p><p>3 ระบบสานสนเทศของงานนี้ </p><p></p><p>4 วิทยากรทางสื่อ ICT </p><p></p><p>5 อิ่นๆ</p><p align="center"> -ร่าง- กำหนดการวันที่ 1 </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 12.00 น. จอมยุทธ์ทุกสำนักเดินทางมาถึง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 12-13.00 น. รับประทานอาหาร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  13.30-16.00 น. จับเข่าคุยกัน </p><p> </p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ชมสื่อ เรื่อง..ทำไมถึงมีวันนี้? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ใคร ทำอะไร ชอบมุมไหนของKM. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เล่าประสบการณ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำให้KM.มีชีวิตได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">สรุป สิ่งที่สกัดจากวลีที่คุยกัน</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p>  16.00-19.00 น. ชมกิจกรรมในมหาชีวาลัย <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แบ่งกลุ่ม ประกอบอาหาร</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 19.00-20.30 น. รับประทานอาหาร แล้วชมฝีมือกันเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 21.00-23.00 น. รายการชวนยิ้ม ชวนคุย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 23.30 น. นอนฝันหวาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">วันที่ 2</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 05.00 น. นอนฟังไก่ขัน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 06.00 น. ตื่น ทำธุระส่วนตัว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 06.30 น. เดินทักทายสายลมและแสงแดดอุ่น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ท่านที่ยังข้องใจ แสดงฝีมือได้อีกรอบหนึ่ง</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> 08.30 น. เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเม็กดำ <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะเด็ก ชมการเรียนการสอนแบบKM.เพื่อชีวิต </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะคณะครู เล่าความฝันว่าจะทำโรงเรียนให้หลุดพ้นจากห้องทรมานใจเด็กได้อย่างไร</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> 12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงเรียน <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าข้องใจฝีมือ ยินดีให้ลองแสดงทำอาหารได้อีกครั้งสุดท้าย</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 13.30 น. แยกย้ายเดินทางกลับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  นี่คือ-ร่าง- มาให้พิจารณา ปรับแก้ ให้เหมาะเจาะแก่ใจทุกท่าน ช่วยจูนใจให้ตรงกันได้แล้วละครับ</p><p></p><p align="center"> รายชื่อ จอมยุทธ ที่แสดงเจตจำนงค์ มานอนคุยด้วย </p><p> 1. ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปก </p><p> 2 . คุณ เจริญวิทย์ เสน่ห์หา สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงเกษตร </p><p> 3. ชาวบล็อกที่รับบัตรคิวไปแล้ว  </p><p> 3.1 อ. ลูกหว้า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  </p><p>  3.2 อ. paew ม.ขอนแก่น  </p><p>  3.3 อ.ขจิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน  </p><p>  3.4 ดร.วนิดา กำเนิดเพช็ร กรมปศุสัตว์  </p><p> 3.5 คุณสมพิศ ไม้เรียง กรมวิชาการเกษตร   </p><p> 3.6 ท่านอาจารย์หมอ JJ. ม.ขอนแก่น  </p><p> 3.7 อ.จันทรรัตน์ เชียงใหม่  </p><p> 3.8 พี่หนิง ม. มหาสารคาม</p><p> 3.9   พี่รัตติยา และคนที่รู้ใจ จาก หาดใหญ่ สงขลา</p><p> 3.10 น้องบีเวอร์ จาก ม. นเรศวร</p><p>  3.11 อ.ราณี    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก </p><p>  3.12 รอท่านสมัครครับ...</p><p></p><p><div style="text-align: center">Band</div></p><p align="justify">  ผู้เขียนรอรับสมัครผู้สนใจ  ถ้าท่านสนใจมีความพร้อม ติดต่อผู้เขียนในบันทึกนี้หรือ ส่ง e-mail มาที่ [email protected] หรือโทรศัพท์ที่ 08-7157-4342ได้ครับผม อย่าให้รอนานนะครับ เพราะว่าช้าอาจเต็มได้ครับผม</p>