รับสมัครวิทยากรสังคม บ้านครูบาสุทธินันท์ มหาชีวาลัยอีสาน

ผู้เขียนขออนุญาตเอาร่างกำหนดการที่จะคุยกันของชาวบล็อกของครูบาสุทธินันท์ แห่งมหาชีวาลัยอีสาน มาประชาสัมพันธ์ครับ

 เนื่องจากท่านครูบาสุทธินันท์แห่ง มหาชีวาลัยอีสาน ผู้เขียนและผู้ใช้บล็อกท่านอื่นๆคุยกันบ่อยๆ  พ่อครูบาสุทธินันท์แห่ง มหาชีวาลัยอีสานได้แนวความคิดว่าเราน่าจะมีการรวมกลุ่มวิทยากรสังคมเพื่อพูดคุยกัน ผู้เข้าร่วมสามารถนำลูก สามี ภรรยา เข้าร่วมกิจกรรมได้  โดยจะจัดที่ มหาชีวาลัยอีสาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ ยังไม่กำหนดเพราะรอความสะดวกของทุกฝ่าย โดยพ่อครูบาสุทธินันท์แห่งมหาชีวาลัยอีสาน ขอให้ระดมความคิดดังนี้

 

 ขอให้ช่วยกันคิดว่า ถ้าชาวบล็อกมาพบกัน วิธีการน่าจะเป็นอย่างไร

  <p> 1 ให้เล่าประสบการณ์ การสอน เป็นวิทยากร จัดเสวนา ประสานงาน การมีส่วนร่วม</p><p></p><p> 2 สะท้อนคิด อยากแก้ไขบริบทวิทยาการอย่างไร </p><p></p><p>3 ระบบสานสนเทศของงานนี้ </p><p></p><p>4 วิทยากรทางสื่อ ICT </p><p></p><p>5 อิ่นๆ</p><p align="center"> -ร่าง- กำหนดการวันที่ 1 </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 12.00 น. จอมยุทธ์ทุกสำนักเดินทางมาถึง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 12-13.00 น. รับประทานอาหาร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  13.30-16.00 น. จับเข่าคุยกัน </p><p> </p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ชมสื่อ เรื่อง..ทำไมถึงมีวันนี้? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ใคร ทำอะไร ชอบมุมไหนของKM. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เล่าประสบการณ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำให้KM.มีชีวิตได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">สรุป สิ่งที่สกัดจากวลีที่คุยกัน</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p>  16.00-19.00 น. ชมกิจกรรมในมหาชีวาลัย <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แบ่งกลุ่ม ประกอบอาหาร</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 19.00-20.30 น. รับประทานอาหาร แล้วชมฝีมือกันเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 21.00-23.00 น. รายการชวนยิ้ม ชวนคุย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 23.30 น. นอนฝันหวาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">วันที่ 2</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 05.00 น. นอนฟังไก่ขัน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 06.00 น. ตื่น ทำธุระส่วนตัว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 06.30 น. เดินทักทายสายลมและแสงแดดอุ่น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ท่านที่ยังข้องใจ แสดงฝีมือได้อีกรอบหนึ่ง</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> 08.30 น. เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเม็กดำ <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะเด็ก ชมการเรียนการสอนแบบKM.เพื่อชีวิต </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะคณะครู เล่าความฝันว่าจะทำโรงเรียนให้หลุดพ้นจากห้องทรมานใจเด็กได้อย่างไร</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> 12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงเรียน <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าข้องใจฝีมือ ยินดีให้ลองแสดงทำอาหารได้อีกครั้งสุดท้าย</li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 13.30 น. แยกย้ายเดินทางกลับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  นี่คือ-ร่าง- มาให้พิจารณา ปรับแก้ ให้เหมาะเจาะแก่ใจทุกท่าน ช่วยจูนใจให้ตรงกันได้แล้วละครับ</p><p></p><p align="center"> รายชื่อ จอมยุทธ ที่แสดงเจตจำนงค์ มานอนคุยด้วย </p><p> 1. ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปก </p><p> 2 . คุณ เจริญวิทย์ เสน่ห์หา สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงเกษตร </p><p> 3. ชาวบล็อกที่รับบัตรคิวไปแล้ว  </p><p> 3.1 อ. ลูกหว้า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  </p><p>  3.2 อ. paew ม.ขอนแก่น  </p><p>  3.3 อ.ขจิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน  </p><p>  3.4 ดร.วนิดา กำเนิดเพช็ร กรมปศุสัตว์  </p><p> 3.5 คุณสมพิศ ไม้เรียง กรมวิชาการเกษตร   </p><p> 3.6 ท่านอาจารย์หมอ JJ. ม.ขอนแก่น  </p><p> 3.7 อ.จันทรรัตน์ เชียงใหม่  </p><p> 3.8 พี่หนิง ม. มหาสารคาม</p><p> 3.9   พี่รัตติยา และคนที่รู้ใจ จาก หาดใหญ่ สงขลา</p><p> 3.10 น้องบีเวอร์ จาก ม. นเรศวร</p><p>  3.11 อ.ราณี    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก </p><p>  3.12 รอท่านสมัครครับ...</p><p></p><p><div style="text-align: center">Band</div></p><p align="justify">  ผู้เขียนรอรับสมัครผู้สนใจ  ถ้าท่านสนใจมีความพร้อม ติดต่อผู้เขียนในบันทึกนี้หรือ ส่ง e-mail มาที่ [email protected] หรือโทรศัพท์ที่ 08-7157-4342ได้ครับผม อย่าให้รอนานนะครับ เพราะว่าช้าอาจเต็มได้ครับผม</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก#มหาชีวาลัยอีสาน#มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์#แหล่งความรู้มหาชีวาลัยอีสาน#รับสมัครวิทยากรสังคม#บ้านครูบาสุทธินันท์

หมายเลขบันทึก: 76206, เขียน: 04 Feb 2007 @ 10:32 (), แก้ไข: 24 Nov 2013 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 39, อ่าน: คลิก


ความเห็น (39)

ขอบคุณค่ะ  อิอิ blog สวยนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • พี่หนิงลองเปลี่ยนบ้างนะครับ
 • ไปที่บันทึกพี่ Nutim จะมีให้เลือกเต็มเลยครับ
แวะมาอ่านว่ามีท่านใดสนใจเพิ่มเติมอีกรึเปล่าค่ะ
เขียนเมื่อ 
เม็กดำ คงเตรียมรับ ทัพใหญ่มาเยือน
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับพี่รัตติยา
 • อาจารย์ก้านแสด
ขอบคุณค่ะ อาจารย์ผู้หมวดขจิตกามนิตหนุ่ม
เขียนเมื่อ 
 • ด้วยความยินดีครับพี่หนิง
 • ขอไปทำงานก่อนนะครับ
เขียนเมื่อ 
สมัครด้วยครับ อาจารย์ขจิต สมัครใจด้วยใจมั่นเลยครับ
เขียนเมื่อ 
 • ด้วยความยินดีครับผม
 • ขอบคุณมากครับที่ M2M
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ขจิตและผู้ร่วมกระบวนการนี้ครับ นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลนครับ..ผมสนใจมากครับ..แต่ขอทราบกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ..ตอนนี้ยังไม่กล้าสมัคร..เพราะเกรงว่าจะตรงกับ..ช่วงที่ไม่ว่างครับ..แต่ถ้าหากว่า..เวลาของผมว่างตรงกับช่วงที่จัด..ไปแน่นอนครับ  หาโอกาสรวมพลเช่นนี้ยากนะครับ..เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่สุดอยด..เลยครับ..
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณอาจารย์ขจิตค่ะที่ให้คิว....สงสัยค่ะ ว่า M2M นี่อะไรค่ะ...mouth to mouth?
 • วัตถุประสงค์ ของการพบกัน สิ่งที่อยากได้ สิ่งที่คาดหวัง.....1. ทำอย่างไรให้ KM มีชีวิต .... 2. อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างไรดี ทำอะได้บ้าง ทำอย่างไร....3. กระชับความสัมพันธ์ชาว blog...????? ใช่หรือไม่ค่ะ???
 • เมื่อวัตถุประสงค์ชัด การทำกิจกรรมก็จะชัดเจนขึ้นค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณภูคามากครับ
 • ทันที่ที่ได้กำหนดการชัดเจนจะแจ้งทันที
 • M2M คือ โทรศัพท์ครับ
 • วัตถุประสงค์ใช่ทั้งหมดสามข้อเลยครับ
 • แต่อาจมีเพิ่ม ว่าแต่วันวันที่ 16-18 กพ. ผมไปทำ English Camp ให้โรงเรียนบ้านเม็กดำว่างๆไปทักทายก็ได้ครับ
 • กำลังหาแนวร่วม
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
โอ้.โห..คนสนใจเกินคาดนะคะอ.ขจิต ขอเป็นช่วงระหว่างกลางมี.ค.ถึงกลางพ.ค. พอได้ค่ะ หว้าจะเหมารถตู้แวะเก็บรายทางเลยค่ะ แม่เลี้ยงลูกหว้าจัดให้ อ้อ..บล็อกเขี๊ยว เขียว จนหน้าเจ้าของบล็อกชักจะเขียวตามแล้วนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • มีคนสมัครมาเรื่อยๆครับ
 • สีมหาวิทยาลัยครับ ลูกพระพิรุณ
 • แต่ผมเป็นลูกพระพายเทวัญกับนางสวาหะครับ
 • ยิ้ม ยิ้ม
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ดร.ขจิต

 ตามมารายงานตัวครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ
 • พบกันที่ขอนแก่นครับ
เขียนเมื่อ 
อืม..ดูไปดูมาชักคล้ายลูกพระพายกับนางสวาหะตอนไม่ได้ทรงเครื่อง.อิอิอิ..

คุณขจิต

ขอดูวันก่อนนะคะ

เป็นสงการานต์ คงไปไม่ได้

แต่ใจเกินร้อยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณอาจารย์ลูกหว้ามากครับ
 • อุตส่าห์ไม่บอกแล้วยังทราบอีก
 • ขอบคุณพี่สมพรมากครับ
 • รอนัดวันก่อนนะครับ
จันทรรัตน์
IP: xxx.28.25.169
เขียนเมื่อ 

อิอิ...อาจารย์ขจิต นอกจากจะเป็นหลานขุนแผน เป็นพี่ชายของกามนิตหนุ่ม แล้ว ยังเป็น กามเทพ ด้วย....

ออกตัวว่า...เทอมนี้กำลังเคี่ยวมากค่ะ ....กำลังเร่งสปีดมาก....คงเอาตัวไปยังไม่ได้เลยค่ะ....ขอตำแหน่งที่ 25 จากท่านครูบาไปแล้วค่ะ ท่านยังไม่อนุญาตเลย....

ใจไปนานแล้วค่ะ..ความคิดตามไปติดๆไปเรื่อยๆ

เขียนเมื่อ 
 • น่าสนใจดีมากเลยครับ
 • ขอเคลียร์งานก่อน
 • รอฟังบรรยากาศจากจอมยุทธ์ทั้งหลาย.......เด้อ!
 • อ่านกำหนดการแล้ว  น่าสนใจยิ่ง
 • อิจฉาจังเลย
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์จันทรรัตน์ กามเทพแบบไหนครับ
 • ขอบคุณอาจารย์นมินทร์มากครับ ติดต่อเลยครับถ้าสนใจ
 • ขอบคุณพี่อัมพรมากครับ สนใจไหมครับ
ผมคงหนีไม่ออกใช่ไหมครับ อย่างน้อยก็เจ้าภาพครึ่งตัวครับ
เขียนเมื่อ 
คงไม่มีทางหนีพ้นแล้วครับท่านอาจารย์ ดร แสวง ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
ขออภัยค่ะ  คุณขจิต  ตื่นเต้นมากค่ะ  เรียนเชิญที่  ความบังเอิญครั้งที่ 2 กับคุณขจิต ฝอยทอง ค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับจะรีบตามไปในทันที

อาจารย์ ดร. แสวง รวยสูงเนิน จะเจ้าภาพครึ่งตัวได้ไงคะ  มาเต็มๆเลยหละค่ะ  ^__*

เขียนเมื่อ 

สนใจค่ะ....มีอะไรให้กะปุ๋มช่วยได้บ้างไหมคะ...

(^___^)

ช่วยเพาะยูคาฯค่ะ  555  แซวสาวยโสธร ^__*
เขียนเมื่อ 
 • ได้เลยKa-poom
 • พี่หนิงชวนไปเพาะยูคาฯ
 • ยิ้มๆๆขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
เขียนเมื่อ 

อ.ขจิตขา...

 • ฝากรายชื่อเพื่อนอาจารย์ 1 ท่านเป็นสมาชิกในg2k  นี่แหล่ะค่ะ 
 • จองตำแหน่งแม่ครัวทำสลัดและตำแหน่งอาหารมังสวิรัติค่ะ
 • ชื่อ อ.ราณี    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลกค่ะ   
 • พอดีโดนปลุกมา  มีเรื่องตื่นเต้นที่บ้านเพิ่งจะเคลียร์ได้ค่ะ  เมื่อกี้ตากน้ำค้างจนเป็นหวัดงอมแงมเลย  ความจริงกะจะไม่เข้ามานะเนี่ย   เดี๋ยวหว้าไปเตรียมการสอนก่อนค่ะ
เขียนเมื่อ 

เจอพี่หนิง...สองบันทึกเลย...โดยแซว..แต่บังเอิญกะปุ๋มเป็นพวกประเภทหลงใหลวัฒนาธรรมแขก...ก็เลยสงสัยว่า..ต้องซื้อวัว-แพะ มาเลี้ยง...ตามที่ท่านครูบาบอกเสียแล้ว...หนุ่มๆ จะได้ไม่ต้องเพาะหรือปลูกยูคา...5555

น้องนิว
IP: xxx.29.37.240
เขียนเมื่อ 

อยากไปด้วยย แต่นิวคงไปไม่ได้  ฮือ ๆ ส่งกำลังใจไปก็แล้วกันเน๊อะ.....

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณอาจารย์ลูกหว้ามากครับ
 • เพิ่มข้อมูลไปแล้วครับ
 • น่าจะเลี้ยงแพะครับน้องKa-poom
 • .ใช้ในงานได้ ยิ้ม ยิ้ม
 • เสียดายจังน้องนิว ไม่เป็นอะไรเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้

เรื่องเพาะยูคาฯ

เป็นโจกของชาวบล็อกไปแล้วนะ อ.อุทัย

ไหนๆก็ไหนๆ จัดเพิ่มลงไปในรายการทัวร์หัวใจชาวบล็อก

จัดให้มีการโอบต้นยูคาถ่ายภาพ ที่นี่มีต้นใหญ่ ขนาด 2 คนโอบ เตรียมจับคู่มาโอบต้นยูคาถ่ายรูปได้แล้วครับ

ในรายการนี้ เราจะมีสมาชิกฝ่ายเจ้าภาพ ไม่น้อยกว่า 20 ชีวิต ท่านเล่าฮูอยู่ในส่วนเจ้าภาพ แล้วยังมียังงี้อีกนะครับ พวกสื่อมวลชน พวกชอบใช้เส้น อิทธิพล มาขอแทรกรายการ จะเอายังไงดีหน๊า ..อยากให้เป็นโอกาสของชาวบล็อก แค่รายการชิมนี่ก็ต้องเตรียมขมิ้นชันเม็ดไว้แจกแล้วละ

เช้า อาหารเหนือ

กลางวัน อาหารใต้

ตอนเย็น อาหารอีสาน

เขียนเมื่อ 
 • ขอบพระคุณพ่อครูบามากครับ
 • ผมเห็นต้นใหญ่ๆตั้งหลายต้นครับพ่อ
 • ท่าทางสนุกครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะอ.ขจิต  แวะมาให้กำลังใจ  ให้พักผ่อนมากๆ  จะได้มีแรงทำงานต่อไป นะคะหนุ่มสิงห์

                                       Lion

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับอาจารย์ลูกหว้า
 • ว่าจะทำงานต่อครับ