คณะนักวิจัย edkm ไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าของกิจกรรม km ที่โรงเรียนสุขานารี เนื่องจากเราไปถึงโรงเรียนช้าทำให้การพบปะวันนั้นล่วงเลยไปจนถึงตอนเย็นมาก

    สังเกตดูบรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชัดเจนว่ามีการพูดคุยสนทนาระหว่างผู้อำนวยการและครูอาจารย์อย่างเป็นกันเอง

   มีการกระเซ้าเย้าแหย่ หัวเราะรื่นเริง  และในขณะเดียวกันกิจกรรมที่นำมาแสดงให้เห็นว่าได้นำ km เข้าไปใช้อย่างทั่วถึง บุคลากรกระตือรือร้นในการทำงานให้ ผอ.

    ทีแรกตั้งใจว่าจะอธิบายวิธีการใช้มือสอนคณิตศาสตร์และภาษาไทยที่อาจารย์ในโรงเรียนนี้ได้นำมาสาธิต   แต่คิดว่าดิฉันผู้เป็นอริกับวิชาคณิตศาตร์มิบังควรจะเล่า  เพราะอาจจะเล่าผิดได้   ดังนั้น ท่านที่สนใจโปรดเรียกร้องให้มีการอธิบายผ่านบล็อกของโรงเรียนสุขานารี ที่

www.gotoknow.org/planet/erkm  ค่ะ

     บทเรียนเรื่องภาวะผู้นำที่โรงเรียนนี้  จากสายตาคนภายนอกคือ ผู้นำที่ได้ใจของผู้ตาม คือ มีอารมณขัน ให้ความเป็นกันเอง แต่ขณะเดียวกัน ก็มีมาดของผู้นำ