ผมได้ดูสัตว์ทะเลครั้งแรก   เต่าและปลาต่าง ๆ  ผมได้เห็นเต่าที่  สัตหีบ และปลาที่เห็นก็เห็นที่พัทยา  เช่น ปลาฉลาม  ปลาหมอ  ม้าน้ำ ปลาไหล ปลาการ์ตูน ปลาสิงโต    ปลากระเบน            เป็นต้น  แต่สัตว์ทะเลที่ชอบที่สุด คือ ปลาหมอและปลาฉลาม   และปลาอื่น ๆ อีกมากมาย    หลายชนิด  แต่บางชนิดผมก็ไม่เคยเห็น

ผมมีความรู้สึกอยากเลี้ยงสัตว์ทะเลที่ผมอยากเห็นและปลาที่ชอบแต่ผมต้องศึกษา เช่น ตู้ปลาที่เหมาะสม  อาหารที่มันชอบกิน สถานที่เลี้ยง แสงสว่าง ต้นไม้ทะเล  การดูแลอย่างสะอาด น้ำทะเล

มันจึงทำให้ผมรู้สึกชอบสัตว์ทะเลมากขึ้นครับ