แคมฟร็อกกับตลาดนัดคุณธรรม บทสะท้อนปัญหาของสังคมไทย

สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ขาดแคลนคุณธรรมจนเกิดปัญหามากมาย
“แคมฟร็อก” ช่องทางการสื่อสารที่วัยรุ่นไทยได้โชว์เนื้อหนังมังสาให้คนอื่นได้ดูอย่างที่ต้องการ ซึ่งเป็นแซตเวบที่ได้รับความสนใจใคร่รู้ของวัยุร่นไทยหลายคน

ภายในเวลาไม่นาน วัยรุ่นไทยกลายเป็นข่าวโชว์สยิวพุ่งขึ้นเป็นอันดับ 1 ในแคมฟร็อก แซงหน้าวัยรุ่นจีนและอเมริกันไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งที่แคมฟร็อกได้รับความสนใจอย่างมาก น่าจะเป็นอิทธิพลจากการประโคมข่าวผ่านสื่อต่างๆอย่างใหญ่โต และการแก้ไขปัญหาแบบไม่เด็ดขาด ทำให้สิ่งที่ต้องการจะป้องกัน กลับกลายเป็นตรงกันข้าม

ในช่วงปลายเดือน มกราคม 2550 มีการประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน ตลาดนัดคุณธรรม และร่วมร่างปฏิญญาคุณธรรม มีบุคคลสำคัญของประเทศ ทั้งนายกรัฐมนตรี องคมนตรี ไปเปิดงานและไปพูดในงานนี้ แต่ดูเงียบๆไปหน่อย

ทำไมสิ่งที่ต้องการให้สังคมหันมาสนใจ กลับไม่ได้รับความสนใจ แต่สิ่งที่ต้องการให้สังคมป้องกัน หลีกเลี่ยง กลับกลายเป็นกระแสความสนใจอย่างเกินคาด

ดูเหมือนว่า การทำดี มีศีลธรรม เป็นเรื่องที่ยากมาแต่ไหนแต่ไร แต่การทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดาย
คนไทย วัยรุ่นไทย ไม่สนใจคุณธรรมแล้วหรือ แต่หันมาสนใจแคมฟร็อกมากกว่า

มีผู้ให้ความเห็นว่า อาจเป็นเพราะแคมฟร็อก ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ร่วมโชว์ ร่วมชมได้อย่างสะดวก แต่งานตลอดนัดคุณธรรม ไม่มีช่องทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้มากนัก

ดูเหมือนว่า สังคมไทยทุ่มเทให้กับการศึกษาน้อยไปหน่อย การปลุกเร้าเสริมสร้างค่านิยมและศีลธรรมอันดีในทิศทางที่ถูกต้องยังไม่จริงจัง เข้มข้นมากนัก จึงไม่เกิดกระแสความสนใจในวงกว้างอย่างมากนัก


มาถึงวันนี้ เรื่องตลาดนัดคุณธรรม ถูกลืมไปอย่างรวดเร็ว หลายคนนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่า ตลาดนัดคุณธรรมเป็นอย่างไร รูปแบบเหมือนกับตลาดนัดขายสินค้าหรือเปล่า.... แต่กระแสของเวบแคมฟร็อก ยังคงได้รับความสนใจและพูดถึงอย่างต่อเนื่อง.....

สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ขาดแคลนคุณธรรมจนเกิดปัญหามากมาย ดังที่มีข่าวคดีอื้อฉาวคอรัปชั่นโกงกินที่ถูกเปิดเผยออกมา

หากไม่ช่วยกันกระตุ้นและผลักดันไปเรื่อยๆ ซึมไปทีละเล็กทีละน้อย สังคมไทยในอนาคตน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ต้องใช้ความพยายามมากสักหน่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//// รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดนัดคุณธรรม
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒๖-วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๐

ณ.ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.moralcenter.or.th/

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ (ภาพบรรยากาศก่อนงาน)
http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/content/index.php?SystemModuleKey=10&id=261
ธีมหลักของงานคือ ถึงเวลาแล้วที่คุณธรรมจะนำทุกภาคส่วนของสังคม

คุณธรรมนำการเมือง
คุณธรรมนำสังคม
คุณธรรมนำการศึกษา
คุณธรรมนำชุมชน
คุณธรรมนำเยาวชนและครอบครัว
คุณธรรมนำสื่อ
ฯลฯ

ภาคีร่วมงานมีทั้งหมดประมาณ 10 ภาคี
โดยร่วมมือผนึกกำลังทั้ง4ศาสนาหลัก คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิก ในการร่วมจัดงานโดยสมานฉันท์

รายละเอียดของงานคร่าวๆใน ส่วนภาคีของเยาวชนและครอบครัวดังนี้

ส่วนภาคีของเยาวชนและครอบครัว
ประธานกลุ่มภาคี
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
ประธานโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
http://www.moralproject.net

วิกฤตคุณธรรม....วิกฤตโลก (ปัญหา-สาเหตุ)

ถึงเวลา...คุณธรรมนำเยาวชนและครอบครัว (เป้าหมาย-ทางออก)

ส่วนที่1. ต้นหาตนเอง
1.1 เกมส์ธรรม (ค้นหาตนเอง)
1.2 เยาวชน VS เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 กิจกรรมจิตอาสา (ตนเอง VS สังคม)
1.4 เกษตรอินทรีย์ รักษ์ป่า (ตนเอง VS สิ่งแวดล้อม)
1.5 วิถีเยาวชนมุสลิม

ส่วนที่2. สรรค์สานใยรัก
2.1 กิจกรรมสำหรับครอบครัว (ลูกนวดเท้าแม่ ลูกนวดเท้าพ่อ)
2.2 ครอบครัวเลิกยาเสพติด

ส่วนที่3 เรียนรู้ร่วมกัน
3.1 ลานธรรมโดนใจวัยเปลี่ยนแปลงบ่อย
3.2 เพลง - ฟังนอกรู้ใน
3.3 หนัง - วิจารณ์หนังวิจัยธรรม The Matrix Dhamma Revolution
- ดูหนังฟังใจ ใต้ร่มเงาสมานฉันท์
3.4 หนังสือ - ติดปีกธรรมอินเทรนด์
3.5 อินเตอร์เนต - เนตสีขาว เวทีแสดงออกของเยาวชน
3.6 พูดและคุย คุ้ยคุณธรรม talk varity โดยพิธีกรเยาวชน
3.7 สื่อ -ขบวนการตาสัปปะรด "เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี" สำนักงานข่าวเยาวชน
ประจำจังหวัด เยาวชนผู้ผลิตสื่อสารคดีคุณธรรม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ETV

ส่วนที่4 มหัศจรรย์ธรรม
4.1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 48โครงงาน จาก โรงเรียนทั่วประเทศ
คัดจาก 1,230 โครงงาน สู่รอบตัดสิน ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

ตัวอย่างปัญหาที่ผู้ใหญ่แก้ไม่ได้ เยาวชนสามารถทำได้
-โครงงานเยาวชนแก้ปัญหา สมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโรงเรียนในพื้นที่
-โครงงานเยาวชนแก้ปัญหา ความรุนแรง ในโรงเรียนและชุมชน
-โครงงานเยาวชนแก้ปัญหา เด็กติดเกมส์
-โครงงานเยาวชนแก้ปัญหา ผู้สูงอายุ ครอบครัวอบอุ่นดูแลผู้สูงอายุ
-โครงงานเยาวชนแก้ปัญหา เด็กเสียตัว โดยเยาวชนเอง
-โครงงานเยาวชน ปลูกฝังคุณธรรมเชิงรุก
- ฯลฯ

วีดีโอสตรีมมิ่ง งานปีที่แล้ว

http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/advertise/detail.php?SystemModuleKey=28&AdID=20

วีดีโอสตรีมมิ่ง งานปีที่แล้ว
http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/advertise/detail.php?SystemModuleKey=28&AdID=22

ส่วนรายละเอียดภาคีอื่นๆ ให้ติดตามทางสื่อต่างๆนะ
แล้วเจอกันนะจ๊ะ..... ที่ตลาดนัดคุณธรรม
งานนี้ไม่มีขาย แต่ได้รอยยิ้มและความสุข พกกลับบ้านแน่นอนจ๊ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#สังคม#คุณธรรม#ชีวิต#ระหว่างทาง

หมายเลขบันทึก: 76031, เขียน: 02 Feb 2007 @ 23:04 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

นายบอน

เข้ามาอ่านนะ...

หลวงพี่ก็สนใจอยู่เหมือนกัน ในฐานะนักจริยศาสตร์คนหนึ่ง ...

แก้ไม่ได้นะ 5 5 5... นักคิดและคนทำงานของไทยเกือบทั้งหมด ยังนึกถึง ศีลธรรมในอุดมคติ เกินไป ไม่ได้คิดหรือทำงานจาก ศีลธรรมตามข้อเท็จจริง ...เมื่อระยะห่างทั้งสองนี้ ไกลเกินไปก็กลายเป็น ศีลธรรมเฟ้อฝัน....

แค่นี้นะ

เจริญพร 

เขียนเมื่อ 
นมัสการครับ หลวงพี่
   ดูท่าทางแล้ว คงจะห่างกันมากจริงๆครับ ระหว่างศีลธรรมในอุดมคติกับตามข้อเท็จจริง ทำให้เกิดเรื่องยุ่งๆมากมายในปัจจุบัน
คุณบอนเคยใช้โปรแกรมนี้ไหมละ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้พิการเชียวนะ เพราะว่าเขาสามารถใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสาร แต่คนไทยใช้ผิดวัตถุประสงค์ น่าเสียดายที่โดนปิด
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับพี่จ๊อด
 เคยเห็นเพื่อนใช้ครับ อยากลองใช้เหมือนกัน แต่ช้าไปหน่้อย โดนปิดไปซะแล้ว

  สำหรับผู้พิการ คงต้องหาโปรแกรมอื่นมาใช้แล้วสิครับ