บุญ คือ กุศลกรรมที่ได้ทำมาแล้วเหมือนญาติสนิทที่ติดตามช่วยเหลือ ถ้ามั่นใจในกรรมที่ได้กระทำแล้ว จะทำให้มั่นคงในการประกอบแต่กุศลกรรมเสมอ

ลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะชีวิตดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ ความเยื่อใย ในชีวิต ในทรัพย์สมบัติ ในรูปสมบัติ ในวิชาความรู้ต่างๆ ในฐานะ ในเกียรติยศทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับลมหายใจแผ่วๆที่ละเอียดมาก ทุกสิ่งในชีวิตที่คิดว่าใหญ่โตหรือสำคัญเหลือเกิน แท้ที่จริงก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจ ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเหลือเกิน ชั่วขณะหนึ่งๆเท่านั้น เมื่อปราศจากลมหายใจทุกสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นของเราก็หมดสิ้น ความยิ่งใหญ่และความสำคัญในสิ่งใดๆ ทั้งความรักและความชังนั้น ก็เป็นเพียงความคิดนึกในขณะที่ยังมีลมหายใจเท่านั้น ที่อยู่ที่อาศัย คือ ที่พักชั่วคราวในโลกนี้เท่านั้น ไม่ควรกังวลจนเกินไป แล้วก็จะจากไป

                                                สนทนาธรรมเรื่อง  เกิด แก่ เจ็บ ตาย     โดย อ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์    26 ตค.2530