ดิฉันได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษกับเภสัชกรจากศรีลังกาที่ร่วมทีมมาดูงานในการดูแลผู้ป่วยเอช ไอ วี /เอดส์ เขามีพื้นฐานเรื่องยาARVพอสมควรเพราะยาบางรายการมีใช้ในศรีลังกา   ผู้ป่วยพบเพิ่มขึ้นรัฐบาลยังไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้ เขาบอกว่าคนไทยยังโชคดีที่มีรัฐบาลช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีกว่าคนศรีลังกาเยอะ  เขาบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่ ไม่รู้แกล้งชมเราให้ดีจังหรือเปล่า  ดิฉันต้องชื่นชมบุคคลกรของสถาบันที่มีศักย์ภาพเก่งที่สามารถถ่ายทอดความรู้Aidsให้ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง เป็นที่รู้จักของต่างประเทศ