มะนาว

การผลิตมะนาวจากภูมิปัญญา

จากการได้เรียนรู้จากเวที ชาวบ้าน ชุมชนบ้านป่าแชง รุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการองค์ความรู้ KM กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง ( 1 ) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเสาธง ( 2 ) การผลิตมะนาวที่ปลอดภัยจากสารพิษ ( 3 ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การผลิตมะนาวอินทรีย์ ที่อยู่ในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 2.เพิ่มพื้นที่การผลิตมะนาวที่ปลอดภัยจากสารพิษ 3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตมะนาวและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ( KM ) 21 กันยายน 2549 มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถมาทอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ภายในชุมชน 1 กลุ่มมะนาวอินทรีย์ นายขิน ทองพูน แนะนำให้ใช้ปูนตราเสือหว่านในแปลงมะนาวที่มีการระบาดเพลี้ยอ่อน ทำลายและหนอนชอนใบ และใช้น้ำหมักบรเพ็ด ป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน ใช้ก้านมะพร้าว วุ่นหัวกระโลกแล้วอุดที่รูหนอน ทำให้หนอนเจาะต้นมะนาวตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มะนาว

คำสำคัญ (Tags)#นกน้อยทำรัง

หมายเลขบันทึก: 75894, เขียน: 02 Feb 2007 @ 10:11 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 11:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)