บันทึกนี้ดิฉันขอรวบรวมข้อมูลของผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ประจำปี 2550 ของสคส.และสมาชิก 7 มหาวิทยาลัยไว้ด้วยกันนะคะ  ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากการที่ ม.นเรศวร ในฐานะผู้ประสานงานหลักประจำปี 2550 ได้ทำหนังสือขอข้อมูลไปยังทุก ม. (อธิการบดี)  พร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วม UKM 9ดังนั้น ขอมอบข้อมูลนี้ให้กับชาว UKM และผู้สนใจทุกท่านเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการประสานงานและอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ  

 

  

   

 สคส.

 ม.มหิดล

ม.สงขลานครินทร์

ม.ขอนแก่น

   

 

  

   

   

 ม.มหาสารคาม

 ม.วลัยลักษณ์

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

 ม.นเรศวร


ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรเครือข่าย UKM ทุกท่านค่ะ