ตุลย์  ตามศัพท์แปลว่า ใคร่ครวญ พิจารณา ตรวจสอบ ... แต่ในที่นี้บ่งชี้เครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่า คันชั่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบน้ำหนักนั่นเอง

คันชั่ง เป็นเครื่องมือโบราณที่ใช้ชั่งน้ำหนักสิ่งของ...ลักษณะของคันชั่งจะเป็นไม้หรือโลหะอื่นยาวๆ... ด้านหนึ่งจะแขวนหรือรองรับน้ำหนักที่เป็นมาตรฐาน อีกด้านหนึ่งก็จะแขวนหรือรองรับสิ่งของที่จะชั่ง ส่วนตรงกลางจะมีศูนย์ถ่วงเป็นฐานรองรับน้ำหนักทั้งสองด้านที่แผ่ลงมา... คันชั่ง ก็ยังคงมีใช้อยู่บ้าง แม้ว่าจะมีเครื่องชั่งชนิดอื่นอีกมากมายในปัจจุบัน...

นัยสำคัญของคันชั่งจึงเป็นความหมายของคนในราศีนี้ ...การที่คันชั่งใช้วัดความสมดุลของสิ่งของทั้งสองด้าน นั่นคือ คนราศีนี้จะเป็นคนละเอียดลออ มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าความเฟ้อฝัน...

คันชั่งใช้รองรับสิ่งของอื่นๆ อยู่เสมอ นั่นคือ คนราศีนี้อาจมีบุคลิกเคร่งเครียด จริงจัง ไม่ค่อยร่าเริง เท่าที่ควร...

คันชั่งใช้ในกิจการค้าขาย นั่นคือ คนในราศีนี้ มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นพ่อค้าแม่ขาย หรือนักธุรกิจ นักการบัญชี นักการธนาคาร ....

กระทรวงยุติธรรม จะใช้คันชั่งเป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวง..ซึ่งเป็นความหมายที่งอกขึ้นมา นั่นคือ การตรวจสอบความผิดความถูกของคนจะต้องถูกต้องแม่นยำประดุจคันชั่ง...นั่นคือ คนในราศีนี้จะเป็นผู้มีความยุติธรรม หรือมีความเหมาะสมที่จะทำงานในกระบวนการยุติธรรม....

อนึ่ง คนในราศีตุลย์ ยังถุกตีความว่ามีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเป็นนักคำนวนชั้นเลิศ อีกด้วย ทั้งนี้มาจากความละเอียดรอบคอบ หรือความเที่ยงตรงของคันชั่ง นั่นเอง...