ในการออกทำแผนชุมชนกลุ่มมหาราชก็มีการประชุมกลุ่มก่อนที่จะออกทำแผนเพื่อทบทวนข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้จากการสำรวจชุมชน  และได้นัดหมายประชาชนทุกกลุ่มอายุเช่น ผู้ปกครองเด็ก  ผู้สูงอายุ  วัยทำงาน  นักศึกษาและกลุ่มด้อยโอกาส ในการประชุมเราก็มีการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองโดยทำความรู้จักกันมีการเล่นเกมส์และร้องเพลงก่อนที่จะเริ่มระดมความคิด 

 สำหรับผู้นำการประชุมจะดำเนินการดังนี้  

1. สร้างบรรยากาศการสนทนาแนะนำตัว แนะนำกลุ่มให้รู้จักกัน สร้างความเป็นกันเองคุยเป็นธรรมชาติ

2. จับความรู้สึกและสะท้อนความรู้สึกของผู้เข้ากลุ่ม

3.ให้ผู้เล่า เล่าได้เต็มที่

4. ดึงให้กลุ่มสนทนาในประเด็น

5. ทบทวนสิ่งที่กลุ่มพูดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

6. สรุปประเด็น เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ

7. ฟังอย่างลึกซึ้ง

8. เน้นประเด็นที่น่าสนใจ

9. ช่าวสังเกตุกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม

10. บริหารเวลา

11. ใช้ภาษาถูกต้องเข้าใจง่าย

พรุ่งนี้จะมาสรุปแผนชุมชนให้ฟังนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป