ผู้ประสานงานเครือข่าย UKM 2550 : ม.นเรศวร

ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.  ผู้บริหาร

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร
         ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
          เบอร์โทร 055-261000 - 4 ต่อ 1642 - 1644
         โทรสาร 055-261166
         เบอร์มือถือ         081-7851044
         e-mail address :  
[email protected]
         Url address ของ blog :  http://gotoknow.org/blog/nurqakm
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

2. เจ้าหน้าที่

         นางสาวเจนจิต  รังคะอุไร
         ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
         เบอร์โทร 055-261000 - 4 ต่อ 1643 - 1644
         โทรสาร 055-261166
         เบอร์มือถือ 089-1930519  
         e-mail  address :
[email protected]
         Url address ของ blog :    http://gotoknow.org/blog/nuqa-jr
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้    มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ม.นเรศวร#2550#2007#ผู้ประสานงานเครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 75710, เขียน: 01 Feb 2007 @ 11:29 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)