GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผู้ประสานงานเครือข่าย UKM 2550 : ม.มหิดล

ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผู้บริหาร

         รองศาสตราจารย์วีระพงศ์    ปรัชชญาสิทธิกุล 
         ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและนโยบายและแผน     
         เบอร์โทร 0-2849-6318   
         e-mail address :  
[email protected]  
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   เลขที่  999   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  นครปฐม  73170

         รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย    ชัยกิตติภรณ์  
         ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
         เบอร์โทร 0-2849-6316  
         e-mail address :  
[email protected]  
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   เลขที่  999   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  นครปฐม  73170

         รองศาสตราจารย์อนุชาติ      พวงสำลี  
         ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
         เบอร์โทร 0-2441-5000  ต่อ  147,  0-2441-0212
         e-mail address :  
[email protected] ,   [email protected]  
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   เลขที่  25/25    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  นครปฐม  73170

         นางนภามาศ     นวพันธุ์พิพัฒน์
         ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล
         ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ   สำนักงานอธิการบดี
         เบอร์โทร 0-2849-6064
         e-mail  address :    
[email protected] [email protected]
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่  999  สำนักพัฒนาคุณภาพ  ชั้น  2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  นครปฐม   73170

2. เจ้าหน้าที่

         นางสาวดุจแข    วงษ์สุวรรณ
          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
          เบอร์โทร 0-2849-6062-3
          เบอร์มือถือ 08-1722-8602    
          e-mail  address :
[email protected] ,   [email protected]
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้    เลขที่  999  สำนักพัฒนาคุณภาพ  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  นครปฐม   73170

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75703
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)