ต่อจากตอนแรก (1)

การคำนวณหาค่าของ Impact Factor (IF)

การคำนวณจะมีช่วงเวลาสามปี โดยการคิดคำนวณนั้นจะคำนึงถึงค่าเฉลี่ยของจำนวนบทความที่ถูก cited ในช่วงเวลาอย่างน้อยสองปีหลังการตีพิมพ์ (Published)

ตัวอย่างเช่น

ค่า IF ของปี 2003 สำหรับ Journal คือ

A = จำนวนครั้งในการ cited สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2001-2002 และการ cited ได้ cited ไว้ใน Journal ระหว่างปี 2003

B = จำนวนของ articles, reviews, proceedings or notes published ในปี 2001-2002

ดังนั้น 2003 Impact Factor = A/B

ป.ล. ค่าของ 2003 IF จะประกาศให้ชาวโลกรู้ก็เมื่อเข้าปี 2004 นะคะ อ้าว...ก็เพราะว่าการคำนวณนั้นจะต้องใช้จำนวนตัวเลขที่มีการตีพิมพ์ทั้งหมดตลอดปี 2003 ออกมาด้วย

แสดงว่าเรากำลังจะรู้ค่าของ 2006 IF ในเร็ววันนี้ ซึ่งตอนนี้ผู้เขียนมีค่า 2005 IF อยู่ในมือย้อนไปหลายปี แล้วจะสรุปมาลงให้นะคะ (มันเปลี่ยนทุกปี ขึ้นอยู่กับความขลังและความดังของแต่ละ Journal ด้วยนะคะ)

ข้อมูลอ้างอิง แปลมาจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor ถ้าแปลผิดโปรดทักท้วงด้วยนะคะ ภาษาอังกฤษอ่อนแออยู่ค่ะ