มองแต่แง่ดีเถิด

เขามีส่วน  เลวบ้าง  ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา  ส่วนที่ดี  เขามีอยู่

เป็นประโยชน์  โลกบ้าง  อย่างน่าดู

ส่วนที่ชั่ว  อย่าไปรู้  ของเขาเลย,

จะหาคน มีดี  โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว  ค้นหา  สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย

ฝึกให้เคย  มองแต่ดี  มีคุณจริงฯ