ความภูมิใจในการปฏิบัติงานสนาม

  ติดต่อ

จากปัญหาที่กระผม ได้พบในขณะปฎิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการนั้น ได้มีการพูดคุยปัญหาที่พนักงานแต่ละคนได้รับทราบจากผู้พิการ จึงได้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ ในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งฝากไปกับพนักงานของสำนักงานสถิติฯ ในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งฝากไปกับพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผลที่ได้รับคือผู้พิการ ได้รับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ และมีความพึงพอใจกับการบริการ การเข้าถึงประชาชนของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จึงทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHON

หมายเลขบันทึก: 75514, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:13:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)