วันนี้พาหลานไปฉีดวัคซีนนอกกรอบคือวัคซีนอีสุกอีใสและคราวหน้าจะพาไปฉีดวัคซีนนิวโมคอคคัส ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจำแนกได้ 2 ประเภท คือ ติดเชื้อไวรัส, ติดเชื้อแบคทีเรีย ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้คิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วัคซีนตัวนี้คือ วัคซีนนิวโมคอคคัส เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยคือ โรคหูชั้นกลางอักเสบ, ไซนัสอักเสบ, ปอดอักเสบ,เยื่อบุสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตโดยเฉพาะในเด็ก วัคซีน นิวโมคอคคัสจำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1. วัคซีน ชนิดโพลีแซคคาไรด์ ใช้กับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่โดยฉีดครั้งเดียว แต่อาจกระตุ้นได้อีกครั้งหลังการฉีดครั้งแรก 3-5 ปี 2. วัคซีนชนิดคอนจูเกต ใช้สำหรับเด็กเล็ก ฉีดอายุ 2,4,6 เดือน กระตุ้นซ้ำ 12-15 เดือน ถ้าเริ่มฉีดเมื่อเด็ดอายุ 7-11 เดือน ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือน กระตุ้น 12-15 เดือน และถ้าเริ่มฉีดเมื่อเด็ดอายุ1-5 ปี ฉีดครั้งเดียว อาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน คือ อาการบวมแดงบริเวณฉีดยา ( 30 – 50%) หายได้เองภายใน 48 ชั่วโมง ข้อห้าม กรณีมีปฏิกริยารุนแรงจากวัคซีนครั้งก่อน , หญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยเฉียบพลัน หมายเหตุ ปัจจุบันวัคซีนนิวโมคอคคัส จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดเอง สอบถามได้ที่ รพ.เอกชน,คลินิกแพทย์เด็ก ครับ