วันนี้ ที่ทำงานมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทหาร  ได้ออกตรวจสถานที่ราชการ เพราะอะไร คงพอจะทราบกันดีนะคะ  ก็สืบเนื่องมาจากที่มีข่าวสถานที่ราชการถูกเผา ถูกวางเพลิงไปหลายแห่ง  โดยเฉพาะโรงเรียน  ตอนนี้ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดสุรินทร์เรา  ไม่รู้ว่าคนที่ทำเขาเป็นใครกันนะ  ทำไมถึงทำได้ลง เขาไม่มีลูกไม่มีญาติพี่น้องหรืออย่างไร  ไม่เคยเข้าวัดหรือไม่เคยฟังธรรมะบ้างเลยหรือ  ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อย่างนี้ต้องเรียกว่าคนไม่มีหัวใจ จึงจะถูก น่าเห็นใจผู้ที่ได้รับความเสียหาย  โดยเฉพาะเด็กๆ หากโรงเรียนถูกเผา  ก็ต้องมีผลต่อการเรียน  เสียงบประมาณในการสร้างใหม่ เสียหลายๆ อย่าง  ทุกวันนี้สถานที่ราชการต้องจ้างคนมาอยู่เวรยามเพิ่ม ซึ่งเดิมก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรอยู่แล้ว แต่ก็เพื่อความปลอดภัย ครูอาจารย์สอนนักเรียนให้ความรู้ ให้ทุกอย่างที่ดี การที่จะเปลี่ยนหรือทำให้คนเป็นคนที่ดี เก่ง มันก็เป็นเรื่องยาก และหนักอยู่แล้ว แล้วยังจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยอีก คนที่ทำช่างเห็นแก่ตัวจริงๆ