ศิลปะที่ยิ่งใหญ่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การที่สามารถวาดภาพดีเด่นภาพหนึ่ง หรือแกะสลักรูปรูปหนึ่ง
หรือทำบางสิ่งบางอย่างให้สวยงามได้นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่า
แต่ถ้าหากสามารถแกะสลักหรือวาดบรรยากาศ
ให้เป็นบรรยากาศที่ดีได้ ก็ยิ่งวิเศษใหญ่
เพราะบรรยากาศที่ดีจะมีผลทำให้คุณภาพชีวิตประจำวัน
ของคนดีขึ้น และนี่คือ ศิลปะขั้นสูงสุด

                                       เฮนรี เดวิด ทอโร
                                       ค.ศ. 1817-1862
                         นักเขียน, นักปรัชญาอเมริกัน

จาก “ไม่มีคำว่าล้มเหลว” เป็นหนังสือที่รวม 101 วจนะเพื่อให้กำลังใจผู้คน บรรณาธิการโดย วิลเลี่ยม ไอ.นิโคลล์ แปลโดย ส.สุวรรณ พิมพ์เมื่อปี 2538 โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)