วันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนทำ benchmarking การบริหารจัดการของ CUP ซึ่งเป็นระบบสุขภาพระดับอำเภอ on blog gotoknow.org ซึ่งในชุมชนความรู้แห่งนี้ก็เห็นว่ามี นพ.พิเชษฐ์ฯ ท่านหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้เริ่มต้นทำกันผ่าน blog ยังไงก็ขอความเห็นท่านด้วยครับ

     ด้วยเห็นว่าการทำ benchmarking ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้เป็น KM ได้ ซึ่งระบบสุขภาพระดับอำเภอในปัจจุบัน ก็ยังเป็นโจทย์ที่สำคัญในการที่จะหา best practice โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอที่เรียกว่า CUP ยิ่งทำให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละอำเภอไม่เว้นแม้ภายในจังหวัดเดียวกัน

     ผมเชื่อว่าหากระบบสุขภาพระดับอำเภอดีแล้ว ก็จะทำให้เกิดระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ดี ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดี และที่สำคัญจะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมเข้าสู่สุขภาวะได้อย่างยั่งยืน จริง ๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้

     ยังไงแล้วในตอนท้ายนี้ก็อยากรับฟังข้อเสนอแนะจาก นพ.พิเชษฐ์ฯ รพ.บ้านตาก และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยถึง แต่ท่านเกี่ยวข้องอยู่ในระบบสุขภาพระดับอำเภอบ้างครับ