ความเห็น 5540

ชวนทำ benchmarking การบริหารจัดการของ CUP

rc
IP: xxx.90.236.46
เขียนเมื่อ 
     ใน gotoknow.org มีสาธารณสุขอยู่เยอะ เห็นด้วยที่จะเริ่มลงมือ เพื่อจะได้รู้ตนเอง นำสิ่ง ๆ มาปรับตนเองบ้าง ไม่ใช่อยู่แต่กับปัญหาของตัวเองอย่างนี้